top of page

Statistička analiza

image_edited.png

Statistička analiza je obvezni kolegij na 2. godini (zimski semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija (2. ishod učenja) koja zajedno nose 70% ocjene::

  1. kolokvij: 36 bodova

  2. kolokvij: 34 bodova

Da bi student stekao pravo izlaska na završni ispit mora ostvariti minimalno 50% (minimalno 35 bodova) iz oba kolokvija.

Završni ispit (1. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 4 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Testiranje hipoteze o nepoznatoj aritmetičkoj sredini populacije

  • Testiranje hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina dviju populacija

  • Testiranje hipoteze o proporciji

  • Testiranje hipoteze o jednakosti proporcija dviju populacija

Priprema za 2. kolokvij traje 4 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Korelacijska analiza

  • Jednostavna i višestruka linearna regresija

bottom of page