top of page

Kontroling

Kontroling je  obvezni kolegij na 4. godini (zimski semestar) sveučilišnog diplomskog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Bodovi (70 bodova) su podijeljeni na sljedeći način:

 • 1. kolokvij (30%)

 • 2. kolokvij (18%)

 • Aktivnost na nastavi (4%)

 • Računski zadatak (9%)

 • Case study (9%)

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35 bodova.

Završni ispit nosi 30% i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15 bodova.

​​Priprema za 1. računski zadatak traje 5 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Analiza izvršenja plana poslovanja i analiza odstupanja od plana

 • Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa

​​Priprema za 1. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Analiza i ocjenjivanje stalne imovine

 • Analiza i ocjenjivanje tekuće imovine

 • Analiza i racionalizacija troškova poslovanja

Priprema za 2. kolokvij i case study traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa

 • Analiza i ocjenjivanje stalne imovine

 • Analiza i ocjenjivanje tekuće imovine

 • Analiza i racionalizacija troškova poslovanja

 • Mjerenje i ocjenjivanje poslovnog rezultata i poslovne uspješnosti

Priprema za završni ispit traje 4 školska sata.

bottom of page