top of page

Ekonometrija

Ekonometrija je  obvezni kolegij na 1. godini (ljetni semestar) sveučilišnog diplomskog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Bodovi (70 bodova) su podijeljeni na sljedeći način:

 • dva kolokvija (2 x 24 boda)

 • dva računska zadatka (2 x 8 bodova)

 • dva testa iz aktivnost (2 x 3 boda)

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35 bodova.

Završni ispit nosi 30 bodova i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15 bodova.

Priprema za 1. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Procjena parametara

 • Pretpostavke Gaussovog klasičnog linearnog regresijskog modela

 • Nelinearni regresijski modeli

 • Modeli trenda

 • Gretl

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Dummy varijable konstantnog člana

 • Sezonske dummy varijable

 • Logistička regresija

 • Prognoziranje

 • Gretl

bottom of page