top of page

Poslovne financije

image_edited.png

Poslovne financije je obvezni kolegij na 2. godini (ljetni semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno nose 70% ocjene:

  1. kolokvij (1. ishod učenja): 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

  2. kolokvij (2. ishod učenja): 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Vremenska vrijednost novca 

  • Investicijski projekt 

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Obveznice 

  • Dionice 

  • WACC (prosječni ponderirani trošak kapitala)

Priprema za završni ispit traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Financijska analiza

  • Radni kapital 

  • Vrijednosni papiri 

bottom of page