top of page

Mikroekonomija

image_edited.png

Mikroekonomija je obvezni kolegij na 1. godini (ljetni semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se 3 kolokvija (63%) i 3 testa (7%) koji zajedno nose 70% ocjene:

 1. kolokvij i 1. test (1. ishod učenja): 21 + 2 = 23 boda

 2. kolokvij i 2. test (2. ishod učenja): 21 + 2 = 23 boda

 3. kolokvij i 3. test (3. ishod učenja): 21 + 3 = 24 boda

Kolegij je moguće položiti bez izlaska na završni ispit ukoliko se kroz nastavu prikupi polovina ukupnih bodova ishoda učenja (minimalno 50 od mogućih 70 bodova) Najviša ocjena koju je moguće ostvariti bez izlaska na završni ispit je 3/70/C. Ukoliko student želi višu ocjenu može izaći na završni ispit.

Student koji je ostvario minimalno 35 bodova ostvaruje pravo izlaska na završni ispit.

Priprema za 1. kolokvij traje 3 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža

 • Elastičnost ponude i potražnje

 • Teorije ponašanja potrošača

Priprema za 2. kolokvij traje 3 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Proizvodnja u kratkom i dugom roku

 • Troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku

Priprema za 3. kolokvij traje 4 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Savršena konkurencija

 • Monopol

 • Monopolistička konkurencija

 • Oligopol

bottom of page