top of page

Statistika

image_edited.png

Statistika je obvezni kolegij na 1. godini (ljetni semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija (2. ishod učenja) koja zajedno nose 70% ocjene:

  1. kolokvij: 36 bodova

  2. kolokvij: 34 bodova

Da bi student stekao pravo izlaska na završni ispit mora ostvariti minimalno 50% (minimalno 35 bodova) iz oba kolokvija.

Završni ispit (1. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 2 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Mjere centralne tendencije 

  • Mjere disperzije 

  • Mjere asimetrije

  • Geometrijska sredina povrata na ulaganje

Priprema za 2. kolokvij traje 4 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Procjena aritmetičke sredine populacije 

  • Interval procjene proporcije i totala

  • Utvrđivanje veličine uzorka

  • Procjena varijance.

bottom of page