top of page

Računovodstvo troškova

image_edited.png

Računovodstvo troškova je obvezni kolegij na 1. godini (zimski semestar) diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno nose 70% ocjene:

 1. kolokvij (1. ishod učenja): 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

 2. kolokvij (2. ishod učenja): 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

​​Priprema za 1. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Razdvajanje troškova na fiksne i varijabilne

 • Analiza točke pokrića

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Računovodstvo inputa poslovnog procesa

 • Raspored troškova po mjestima

 • Raspored troškova po nositeljima

Priprema za završni ispit traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Suvremene metode kalkulacije

 • Zbirni obračun proizvodnje

 • Kalkuliranje prodajnih cijena

 • Obračun po standardnim troškovima

 • Senzitivna i cost-benefit analiza

bottom of page