top of page

Poslovna analiza i planiranje

image_edited.png

Poslovna analiza i planiranje je obvezni kolegij na 3. godini (ljetni semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Polažu se dva kolokvija koja zajedno nose 70% ocjene:

 1. kolokvij (1. ishod učenja): 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

 2. kolokvij (2. ishod učenja): 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

Završni ispit (3. ishod učenja) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 1 školski sat, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Apsolutni i relativni brojevi

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Analiza prihoda

 • Analiza troškova

 • Analiza financijskog rezultata

 • Analiza djelatnika

 • Analiza efikasnosti dugotrajne imovine i kapaciteta

 • Analiza učinkovitosti kratkotrajne imovine

Priprema za završni ispit traje 2 školska sata, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Analiza likvidnosti, stabilnosti i zaduženosti

 • Analiza rentabilnosti – Du Pont

bottom of page