top of page

Financijsko računovodstvo

image_edited.png

Financijsko računovodstvo je obvezni kolegij na 3. godini (zimski semestar) prijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci (za smjer Financije).

Polažu se dva kolokvija i pišu dva testa koja zajedno nose 60% ocjene i predaje seminarski rad koji nosi 10% ocjene. Za prolaz na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 50% (minimalno 35 bodova).

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (minimalno 15 bodova).

Priprema za 1. kolokvij traje 8 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Sastavljanje početne bilance

 • Knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige (nabava i prodaja dugotrajne imovine, nabava sirovina i materijala, nabava i prodaja robe…)

 • Korektivna knjiženja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, amortizacija)

 • Sastavljanje izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti

  • po metodi razvrstavanja rashoda po prirodnim vrstama

  • po metodi razvrstavanja rashoda prema funkciji

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

 • Knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige

 • Sastavljanje izvještaja o novčanom tijeku

  • primjenom direktne metode

  • primjenom indirektne metode

Priprema za završni ispit traje 4 školska sata.

bottom of page