top of page

Metode poslovnog odlučivanja

Metode poslovnog odlučivanja u turizmu je obvezan kolegij na 4. godini (zimski semestar) sveučilišnog prijediplomskog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Bodovi (70 bodova) su podijeljeni na sljedeći način:

  • 2 kolokvija (2 x 24 bodova)

  • računski zadatak (1 x 16 bodova)

  • test iz aktivnost – pitalice (6 bodova)

 

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35 bodova.

Završni ispit nosi 30 bodova i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15 bodova.

Priprema za 1. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Metode rješavanja problema linearnog programiranja (grafička i Simpleks metoda)

  • POM QM

Priprema za 2. kolokvij traje 6 školskih sati, a obrađuju se sljedeće cjeline:

  • Transportni model

  • Model asignacije

  • Teorija matričnih igara

bottom of page